Meppel 0522-240 300 Deventer 0570-676 408 info@glaslinq.nl

News

Nieuws

CO2 besparing

Glas heeft het eeuwig leven en, is met uitzondering van glaswol, volledig en eindeloos recyclebaar. Dit maakt glas een uniek materiaal om in de kringloop te houden. Glas hergebruiken spaart het milieu. Inzet van scherven in het proces bespaart niet alleen grondstoffen. Hergebruik van scherven maakt het proces ook een stuk energie-efficiënter. Er is ongeveer 25% minder energie nodig om glas te produceren waar scherven zijn toegevoegd.

Inzamelen dus! Hierdoor wordt er veel energie bespaard én vermindert de CO2-uitstoot.

Besparing door recycling in cijfers

Wordt het glas niet gescheiden ingezameld, maar als bouw-en sloopafval? Dan levert dit dagelijks een CO2-druk op van 620 kilo.

  • 10 procent scherven toevoegen aan de grondstoffenmix bij glasproductie bespaart 5 procent CO2-uitstoot.
  • 10 procent scherven toevoegen aan de grondstoffenmix bespaart ongeveer 2,5 procent energie.
  • 1 kilo scherven vervangt ongeveer 1,2 kilo grondstoffen voor glasproductie.
  • De recycling van 20 cm2 glas kan een lampje van 60 watt wel vier uur laten branden.
  • In 2018 heeft Vlakglas Recycling Nederland 73.600 ton vlakglasafval ingezameld. Dit komt dat neer op een CO2-besparing van 8.537.600 kilogram.

De glasbak heeft geen introductie nodig, die is niet weg te denken uit het straatbeeld. Nederland heeft met circa 90%, een van de hoogste inzamelpercentages afgedankt verpakkingsglas en de Nederlandse verpakkingsglas sector zet inmiddels meer dan 65% hergebruikte scherven in haar productieproces in. Dit is fors hoger dan elders in Europa.

Stichting duurzaam verpakkingsglas (SDV) ondersteunt ons en andere partijen die bij de inzameling van verpakkingsglas betrokken zijn om tegen zo laag mogelijke kosten en een zo hoog mogelijk milieurendement glas retour te krijgen in de productieprocessen.

Veel minder bekend, maar zeer uniek in de wereld is het inzamelsysteem voor vlakglas in Nederland. Op initiatief van glasproducenten en -handelaren is in 2003 in Nederland een systeem  opgezet voor inzamelen en recyclen van vlakglasafval. Het wordt uitgevoerd door Stichting Vlakglas Recycling Nederland (VRN) en betaald via een verwijderingsbijdrage op isolerend dubbelglas. Iedereen die beroepsmatig met glasafval te maken heeft kan er terecht: schilders, glaszetters, slopers, aannemers, glashandelaren en -producenten, etc. maar ook particulieren zijn welkom.

Het opwerken van ingezameld glas tot geschikte grondstof voor de glasindustrie gebeurt in gespecialiseerde bedrijven. De glasindustrie wil graag nog meer recyclen dan ze nu doet. In de toekomst zullen we dus steeds geavanceerdere detectie- en verwerkingsmethoden nodig hebben. De glasindustrie neemt deel in diverse ontwikkelingstrajecten om de detectie- en scheidingstechnieken te verbeteren.