Meppel 0522-240 300 Deventer 0570-676 408 info@glaslinq.nl

Ventilatie-eisen NEN 1087

Ventilatie-eisen NEN 1087

De voorziening voor de toevoer van verse lucht naar een verblijfsruimte en voor de afvoer van binnenlucht uit die ruimte moet, bepaald overeenkomstig NEN 1087, een capaciteit hebben van tenminste 7 dm3/s. Het Bouwbesluit maakt geen onderscheid tussen de functie van een verblijfsruimte als woonkamer of slaapkamer. Dat doet de NEN 1087 wel.
De NEN 1087 volgt in de capaciteitsbepaling het uitgangspunt, dat de verkeersruimte in de woning, de gang en het trappenhuis, ongeveer 10% van het totale oppervlak inneemt.
De NEN 1087 gaat dan ook uit van een ventilatiecapaciteit van 1 dm3/s per m2 vloeroppervlak en specificeert de vereiste capaciteiten als volgt:

Ruimte: Ventilatiecapaciteit
Woonkamer: 1 dm3/s per m2 netto vloeroppervlakte met een minimum van 21 dm3/s
Keuken: 21 dm3/s
Badruimte: 14 dm3/s
Wasruimte: 14 dm3/s
Droogruimte: 14 dm3/s
Toiletruimte: 7 dm3/s
Keuken in open verbinding met andere ruimte(s)*: 1 dm3/s per m2 netto vloeroppervlakte met een minimum van 21 dm3/s
Slaap-/hobby-/studeerkamer, bergruimte, zolder: 1 dm3/s per m2 netto vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm3/s
Garage: 3 dm3/s per m2 netto vloeroppervlakte
Opslagruimte voor huisvuil > 3m3: 100 dm3/s
Liftkooi: 1 dm3/s per persoon, die voor de lift is toegestaan
Bergruimte, schuur: 1 dm3/s per m2 netto vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm3/s
Gemeenschappelijke verkeersruimte, trappenhuis, gang met toegang tot woning: 1x de ruimte-inhoud per uur

• De eis bij de keuken in open verbinding met de andere ruimte(s) geldt voor de gecombineerde ruimte(s): voor de vloeroppervlakte dient de totale oppervlakte van de gecombineerde ruimte(s) te worden genomen.